Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Botanik Laboratuvarı El Kitabı

CSS Template
  • Yazarlar:
  • Suna BOZCUK / Serpil TERZİOĞLU / Rukiye TIPIRDAMAZ / Emel OYBAK DÖNMEZ
  • Yasemin EKMEKÇİ / Dudu ÖZKUM / Nuran ÇİÇEK
  • Fiyat: 10.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 5.00TL
  • Yayın Yılı: 2009
  • Sayfa: 160
      • ISBN 13: 9789754912975

Bu kitap, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde iki dönem okutulmakta olan Genel Biyoloji dersleri kapsamında yeralan Botanik konuları ile ilgili laboratuvar çalışmalarını kapsamaktadır. Onüç bölümden oluşan bu eserde, Genel Biyoloji I ve Genel Biyoloji II derslerinde okutulan Botanik konularının akışına paralel olarak, bitki hücresi ve kısımları ile bitki doku ve organlarının morfolojik ve anatomik yapıları ayrı ayrı ele alınmıştır.

Çeşitli bilgileri içeren bu laboratuvar kitabını hazırlarken temel konular seçilmiş ve metaryel olarak kolayca bulunabilen ve herkes tarafından kolayca tanınabilen bitki örnekleri tercih edilmiştir. Değişik bitkilerden gerek el ile gerekse mikrotom ile alınan kesitler incelenmiş ve konuyu en iyi açıklayan örnekler kitaba konmuştur. Bazı örneklerde daha ayrıntılı görüntüler sunabilmek için ilgili bölgeden uygun büyütmeler yapılmıştır.

Her bölümün sonunda, öğrencilerimizn konu ile ilgili çizimleri yapabilmesi için uygulama sayfaları bırakılmış ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bazı sorular sorulmuştur.

İlk baskısı 2005 yılında, Hacettepe Üniversitesi Basımevi tarafından yapılan bu eserin mevcut baskısı tükenmiştir.

Eserde konuların ele alınışı, işleniş biçimi ve sırası, anlatım dilinin yalınlığı, verilen bitki örneklerinin seçimi, öğrenciler ve diğer okuyucular arasında oldukça beğeni kazanmıştır.

Bu eserin, Biyoloji bölümlerinde eğitim yapan Lisans öğrencilerinden başka meslektaşlarımız, Biyoloji öğretmenleri ve Botanik konularına ilgi duyan tüm okuyucular için yararlı bir kaynak olacağını umuyoruz.