Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
>

Çözümlü Doğru Akım ve Elektromanyetizma Problemleri

CSS Template

 

  • Yazarlar:Prof.Dr.Mustafa KORKMAZ/Prof.Dr.Mustafa POLAT
  • Fiyat: 12.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2013

Üniversitelerin lisans ve mühendislik bölümlerinde lisans düzeyinde Sjfcuîuian ve bilimsel/teknolojik gelişmelere kaynaklık eden bilgilerin veril­iş: en önemli derslerden biri de elektrik ve manyetizma dersidir. Ancak bu önemli olduğu kadar da zordur. Zorluğu belirli bir matematik temeline sahip olunmasını gerektirmesinden ve sahip olunan matematik bilgilerin nasıl aktarılacağının bilinmemesi ile ilgilidir.
Bu ikilemin basit çözümü yoktur. Genelde yapıldığı gibi, mevcut mate- araçlara vurgu yapılmadan ve onların doğru kullanımları sağlayan eğitimler konu ile ilgili etkili olmayan sunulara dönüşmekte öğrencinin sunulan bilgileri problem çözümlerinde ve dolayısı ile uygulamaya yönelik kullanımında başarısız olmasına neden olmaktadır.
Hacettepe Üniversitesinin değişik bölümlerinde uzun yıllar lisans ve li- s£-5üs:ü düzeylerde çok sayıda öğrenciye verdiğimiz Elektrik ve Manyetizi Elektromanyetik Teori ve Temel Fizik derslerinde saptadığımız elektrik ve manyetizma problemlerinin çözümünde öğrenciye voi gösteren, onu konuya ısındırarak cesaretlendiren ve bilgisini gösteren Türkçe olarak yayınlanmış, düzeyine uygun bir problem çözüm ki- rîbmm olmamasından ileri geldiği yargısına vararak bu deneyimimizi böy­le bir kitap hazırlayarak Ülkemiz Yüksek Öğreniminin hizmetine sunmaya kırar verdik.
Kitap, fizik ve mühendislik eğitimi gören öğrenciler yanında temel fizik eğitimi alan öğrencilerin de yararlanabilecekleri biçimde hazırlanmıştır. Ki- üniversitelerin ilk iki yılında verilen derslerde edinilen fizik ve matematik  bilgileri kullanılarak kolayca çözülebilecek basit sayılabilecek problemleri yanında daha ileri düzeyde fizik ve matematik bilgisi gerektiren kar­maşık sayılabilecek problemlere de yer verilmiştir.
"Çözümlü Doğru Akım ve Elektromanyetizma Problemleri" başlı­ğı taşıyan bu kitap altı bölümden oluşmaktadır. Her bölümde; önce "Ön­bilgi" başlığı altında, bölümle ilgili yasaların ve teoremlerin ifadelerine yer verilmiş ve kullanılan formülü"Doftnı Akım ve Doğru Akım Devreleri"; "Statik Manyetik Alan", üçüncü bölüm "Manyetik İndüksiyon ve İndüksiyon Elektromotor Kuvveti"; "Maddelerin Manyetik Özellikleri ve Maddesel Ortamlar­da Manyetik Alan"; beşinci bölüm "Yüklü Parçacıkların Elektrik ve Man­yetik Alanlardaki Hareketleri" ve altıncı bölüm ise "Maxwell Denklemle­ri ve Elektromanyetik Dalgalar" başlıkları altında sunulmuştur. Ekler kıs­mında ise bazı vektör eşitliklerinin ifadelerine, üç değişik koordinat eksen takımında değişik işlemcilerin ifadelerine, birim sistemleri arasındaki dönü­şümlere ve bazı fiziksel sabitler ile bazı maddelerin fiziksel özelliklerine yer verilmiştir.