Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

H.Ü. Fizik Mühendisliği Düzenli ve Güvenli Çalışma El Kitabı

CSS Template

 

  • Hazırlayan: Prof.Dr. Demir İnan
  • Fiyat: 5.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 4.00TL
  • Yayın Yılı: 2005

Bu el kitabı Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü'nde çalışma düzenini tanıtmak ve güvenli çalışma koşullarını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak bir deneysel çalışmada, güvenli çalışma ortamı aşağıdaki temel koşullar ile özetenebilir:

1. Yapılacak çalışmanın güvenli, titiz ve düzenli bir şekilde hazırlanması.

2. Çalışma sırasında karşılaşılması olası kaza ve tehlikelerin bilinmesi.

3. Tehlikelerin büyüklüğünün ve alınacak önlemlerin bilinmesi.

4. Kaza ve tehlikelerin denetiminin ve ortadan kaldırılmasının bilinmesi.

Bu kitapçıkta verilen bilgiler, bu temel ilkeler doğrultusundadır.

Güvenli çalışma için verilen bilgiler, bölümümüzde çalışan herkes için gereklidir. Bu yönüyle kitapçık tümüyle okunmalı ve her zaman el altında bulundurularak gerektiği zamanlarda bu bilgilerden yararlanılmalıdır.

Çalışmalarınızda tutumluluğun ve verimliliğin gözden uzak tutmamanız önemlidir. Bölümde bulunan bir düzenek yada aygıt, olabildiğince verimli ve çok amaçlı kullanılmalıdır; her çalışma için yeniden ısmarlamaya yada yaptırmaya gidilmemelidir.

Bunun yanında, elektrik, su vb. gibi kaynakların olabildiğince tutumlu ve dikkatli kullanılmaları da önemli noktalardır. Kitapçıkta verilen özenli kullanım ve tutumluluk bilgilerine uyulduğu sürece, bölümümüzün daha verimli ve etkin çalışacağı açıktır.