Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Gruplarla Sosyal Hizmet:Grup çalışmasının engelli çocuğa sahip annelerin benlik saygısı ve yalnızlık düzeyine etkisi

CSS Template

 

  • Yazar:Doç.Dr. Veli Duyan
  • Fiyat: 10.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 8.00TL
  • Yayın Yılı: 2007

Engellilik, sadece engelli bireyleri ilgilendiren bir sorun degildir. Engellilik, engellilerin aileleri için de onemli olçude bir sorunlar yumagidir.
Engelli gocuklarin, ozellikle anneleri yogun sorunlarla kar§ila§ir. Qocuklarin sorumlulugunu ustlenen annelerin ya§adiklari çe§itli sorunlarin yam sira, benlik saygilari azalabilir ve yalnizliklari ar- tabilir. Qevresinden destek alamayan annelerde bu duruma da- ha 50k rastianir.
Bu annelerin benlik saygisinin gu?lendirilmesi ve yalnizlik duy- gusunun azaltilmasi i?in "grup çali§masi" onemli bir destektir. Nitekim Doç. Dr. Veli Duyan'in ger?ekle§tirdigi bu uygulama so- nucunda, annelerin benlik saygisi yukselmi§ ve yalnizlik duzeyi azalmi§tir.
Doç. Dr. Veli Duyan'in gerçekle§tirdigi bu çali§ma, hem sosyal hizmet uzmanlari hem de çe§itli universitelerimizdeki sosyal hizmet bolumu ogrencilerinin yararlanabilecegi 50k degerli bir egitim materyalidir. Bu egitim materyali, kuramsal bilgilerin uygulamaya nasil aktarilacaginin canli bir ornegidir.
Degerli ogrencim ve çali§ma arkada§im Doç. Dr. Veli Duyan'i engellilik alaninda onemli bir bilgi bo§lugunu doldurdugu için yurekten kutlar, verimli çali§malarinin devamini dilerim.