Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Laboratuvarda Güvenli Çalışma

CSS Template

 

  • Yazar:Doç.Dr. Ayhan Yılmaz
  • Fiyat: 10.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 6.00TL
  • Yayın Yılı: 2009
  • Sayfa: 112
  • ISBN 13:9754911703

Kimya olmadan yaşamak mümkün müdür? Cevabı elbette 'hayırdır'. Kimyasal maddeler günlük hayatın bir parçası olmuşlardır. Ancak kimyasal maddelerin üretimi, taşınması, kullanılması ve depolanmasında bazı tehlikeler söz konusudur. Bu maddelerin kullanılmaları sonucu ortaya çıkan atıklarçevrenin ekolojikdengesinezararvermektedir. Bu olumsuzlukların önlenmesi için kimyasal maddeler kullanılırken gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Bu kitap hazırlanırken; güvenli çalışma, tehlikeli kimyasallar yönetmeliği, kimyasalların sınıflandırılması, tehlike (zararlılık) ve güvenlik (tedbir) işaretleri, çok kullanılan kimyasal maddeler ve bunlarla çalışırken uyulması gereken kurallar, cam malzemelerle çalışma, vakum altında çalışma, yüksek basınç altında çalışma, basınçlı gaz tüpleri, ısıtma ve soğutma işlemleri, bekler ve kullanımı, yangın ve yangından korunma yöntemleri, yangın söndürücüler, kimyasal atıkların etiketlenmesi, depolanması, uzaklaştırılması, laboratuvar atıklarının toplanması ve zararsız hale getirilmesi ve ilk yardım konuları anlatılmıştır. Bu konular ayrıntılı ve düzenli bir şekilde kitap içerisinde verilmeye çalışılmıştır. Kitabın birinci baskısı 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Yayını olarak basılmıştır. Kitabın, genişletilerek hazırlanmış olan ikinci baskısıda; öğrencilere, araştırmacılara ve öğretmenlere çalışmaları sırasında kullanabilecekleri yararlı bir kaynak olacaktır.