Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Olasılık ve Matematiksel İstatistik

CSS Template

 

  • Yazarlar Prof.Dr. H. Ceyhan İnal/ Prof.Dr. Süleyman Günay
  • Fiyat: 15.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2010
Olasılık ve Matematiksel İstatistik" adlı bu kitabın özellikle Üniversitelerimizin İstatistik Bölümlerinin öğrencilerinden büyük ilgi göreceği ve temel kitap olarak değerlendirileceği beklentisi içindeyiz. Kitapta yer alan tüm konular, kavramlar ve örnekler özenle seçilmiştir.Kitabın hazırlanması için teşvik eden, değerli yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocamız Prof. Dr. Alaettin Kutsal'ı saygıyla anıyoruz.Kitabın geliştirilmesinde katkısı olan meslektaşlarımıza, öğrencilerimize, yazılmasında emeği geçen Sayın Hakan Kolcu, Sayın Arş. Gör. Dr. Ayten Yiğiter, Sayın Arş. Gör. Yasemin Kayhan'a ve Hacettepe Üniversitesi Hastahaneleri Basım Yayım Tanıtım Koordinatörlüğü çalışanlarına çok teşekkür ederiz .Kitap baskıya verilmeden önce birçok kez gözden geçirildi. Buna karşın her türlü yanlıştan arındığını söylemek olanaksızdır. Okuyuculardan gelecek öneriler ve düzeltmeler için şimdiden teşekkür ederiz.