Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Periodontoloji

CSS Template

 

  • Yazarlar:Prof.Dr. Esin AŞAN/Prof.Dr. Güven KÜLEKÇİ/Prof.Dr.Ömer GÖRDUYSUS/Prof.Dr. İlken KOCADERELİ/Prof.Dr. Gülnur EMİNGİL/ Prof.Dr. M. Cenk HAYTAÇ/Doç.Dr. Murat ÖZBEK/Doç.Dr. Halil İ. TAŞER/ Yrd.Doç.Dr. GÜLİZ N. GÜNCÜ/ Dt.Dr. Abdullah C. AKMAN/Prof.Dr. Koray ORAL/Prof.Dr. Feriha ÇAĞLAYAN/Prof.Dr. Atilla BERBEROĞLU/Prof.Dr. F. Yeşim KIRZIOĞLU/Prof.Dr. Petek KORKUSUZ/Doç.Dr. Sema Sezgin HAKKI/Doç.Dr. Onur ÖZÇELİK/ Yrd.Doç.Dr. Hasan HATİPOĞLU/Yrd.Doç.Dr. Cenk Ahmet AKCAN/Dt.Dr. Gizem KILINÇ Editör:Prof.Dr. Gürhan Çağlayan
  • Fiyat: 88.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 70.00TL
  • Yayın Yılı: 2010

20. yüzyılda temel ve uygulamalı tıp dallarında büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Tababette meydana gelen gelişmeler periodontal hastalıkların sebepleri ve tedavilerin­de son derece hızlı gelişmeler sağlamıştır. Ülkemizde ise üniversite reformunun yapıldığı 1933 yılından 1970 yılına kadar periodontoloji ile ilgili çalışmalar genel olarak taba­betteki gelişmelerin gerisinde kalmıştır.
1946 yılında A.B.D'de periodontoloji ihtisas dalı olarak -abul edilmiştir. 1970 yılından sonra ülkemiz diş hekimliği fakültelerinde periodontoloji bölümleri kurulmaya ve li­sans ve lisansüstü (mezuniyet sonrası) doktora program- arı oluşturulmaya başlanmıştır.
Periodontoloji bölümünün kurulmasında Hacettepe üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dekanı rahmetli Prof. Dr. Erdem Yarkut'un olağanüstü misyon (özgörev) ve viz­yon (öngörü) anlayışı son derece önemli rol oynamış, li­sans ve lisansüstü programlarının hızla üniversite yöne- tim kurullarından geçirilmesini sağlamıştır.
Muhterem hocamız Prof.Dr. Peker Sandallı olağanüs­tü çalışma temposu ve etkinliği ile 1970 yılında Türk Peri- :3ontoloji Derneğini (TPD) kurarak Türk periodontolojisi- nin uluslararası nitelik ve nicelik kazanmasını sağlamıştır. Peker Sandallı ve muhterem eşi Tülin Sandallı hanımefendi ülkemizde TPD çalışmalarını bütün gayretleriyle desteklerken uluslararası alanda son derece başarılı  ve sefire görevlerini yerine getirmişler, TPD'nin kurulu­şunun 20. yılı olan 1990'da International Academy of Perdontology (IAP, Uluslararası Periodontoloji Akademisi) Kongresi'nin istanbul'da yapılmasını sağlamışlardır. Kongrede dünyanın en iyi uzmanları ile genç Türk araştırıcıları bir araya gelerek çağdaş gelişmelere katkı sağlamışlardır.
Klinik periodontoloji ülkemizde hızla gelişirken temel tıp dalları başta olmak üzere tıp fakültelerinin muhterem öğretim üyeleri laboratuvarlarını ve kliniklerini periodontoloji i araştırmacılarına açarak olağanüstü destek olmuşlardır, Türk periodontolojisinin gelişmesine, uluslararası alanda yer almasında son derece önemli katkıda bulunmuşlardır. Tıp fakülteleri öğretim üyelerine her tür güçlüğü yenerek sunmuş oldukları imkanlardan dolayı  edilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. 20. yüzyılda temel ve uygulamalı tıp dallarında büyük ge- işmeler meydana gelmiştir. Tababette meydana gelen gelişmeler periodontal hastalıkların sebepleri ve tedavilerin­de son derece hızlı gelişmeler sağlamıştır. Ülkemizde ise üniversite reformunun yapıldığı 1933 yılından 1970 yılına kadar periodontoloji ile ilgili çalışmalar genel olarak taba­betteki gelişmelerin gerisinde kalmıştır.