Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Sağlık Sektöründe ve Sağlık Kuruluşlarında Teknoloji Yönetimi

CSS Template

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER
I- BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

KAVRAMLAR, TANIMLAMALAR

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ GEREKLİLİĞİ

BİLİM VE TEKNOLOJİDE DEVLETİN ROLÜ

TEKNİK VE TEKNOLOJİNİN GELİŞME AŞAMALARI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME:

UYGULAMA VE YAYILMA

DEĞERLENDİRME VE DÜZENLEME

ENFORMASYON VE TEKNİK-TEKNOLOJİ TRANSFERİ

ESNEK ÜRETİM VE JENERİK TEKNOLOJİLER

TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

TÜRKİYE'DE BİLİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER

II- SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ

SAĞLIK TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

GÜNÜMÜZDE DURUM

SAĞLIK TEKNOLOJİSİNDE KAVRAMLAR, TANIMLAMALAR

Kalite

'Güvenilirlik / 'Emin'lik

'Güvenli'lik / 'Emniyetli'lik

SAĞLIK DONATIMLARIYLA İLGİLİ TANIMLAR

İLAÇLA İLGİLİ TANIMLAR

SAĞLIK TEKNİK VE TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞME AŞAMALARI Şema 1: OTA'ya Göre Medikal Teknolojilerin Gelişme Ve Yayılma Basamakları Şema 2: Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Düzenli Ve Kontrollü Gelişme

Aşamaları Şema Sanayileşmiş Ülkelerle Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilim, Teknoloji Ve

Üretim Arasındaki ilişkiler

SAĞLIK DONATIMLARININ GELİŞME AŞAMALARI

Araştırma Ve Geliştirme Aşaması

Uygulama Ve Yayılma Aşaması

Değerlendirme Ve Düzenleme Aşaması

İLAÇLARIN GELİŞME AŞAMALARI

Araştırma Ve Geliştirme Aşaması

Uygulama Ve Yayılma Aşaması

Değerlendirme Ve Düzenleme Aşaması

SAĞLIK TEKNOLOJİSİNİN YÖNETİM KADEMELERİ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÜLKE DÜZEYİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİRİM DÜZEYİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

III- SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ

DÜNYADA ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİNDE MEVCUT

DURUM

DÜNYADA DÜZEYİ SAĞLIK DONATIMI YÖNETİMİNDE MEVCUT

DURUM

DÜNYADA ÜLKE DÜZEYİ İLAÇ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

ÜLKE UYGULAMALARI

SONUÇLAR TÜRKİYE'DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİNDE MEVCUT

DURUM TÜRKİYE'DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK DONATIMI YÖNETİMİNDE MEVCUT

DURUM

TÜRKİYE'DE ÜLKE DÜZEYİ İLAÇ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

GÜMRÜK BİRLİĞİ / AVRUPA BİRLİĞİ ORTAMINDA SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE'DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER169 TÜRKİYE'DE ÜLKE DÜZEYİ SAĞLIK DONATIMI YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER

TÜRKİYE'DE ÜLKE DÜZEYİ İLAÇ YÖNETİMİ İÇİN ÖNLEMLER

IV- SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİRİM DÜZEYİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

SAĞLIK KURULUŞLARI TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM

SAĞLIK KURULUŞLARI TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE SORUNLAR

SAĞLIK KURULUŞLARI TEKNOLOJİ YÖNETİMİNDE GENEL ÖNLEMLER SAĞLIK TEKNOLOJİSİ KONUSUNDA SAĞLIK KURULUŞU YÖNETİCİSİ

ÜZERİNDEKİ BASKILAR

TIBBİ DONATIM ÜRETİCİLERİNİN BASKISI (ARZ EDİCİLER)

HASTA VE HASTA YAKINLARININ BASKISI (TALEP EDİCİLER) SAĞLIK HİZMETİ VEREN PROFESYONELLERİN BASKISI

(UYGULAYICILAR, KULLANICILAR)

YÖNETİCİNİN KENDİ ÜZERİNDEKİ BASKISI

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİK İHTİYAÇLARIN YÖNETİMİ

İHTİYACIN TESPİTİ VE YÖNLENDİRİLMESİ

İHTİYACIN SAĞLIK KURULUŞU DEPOLARINDAN KARŞILANMASI

İHTİYACIN SAĞLIK KURULUŞU DIŞINDAN KARŞILANMASI

Sağlık Kuruluşlarına Teknoloji Seçiminde Talep Değerlendirmesi

Sağlık Kuruluşlarına Teknoloji Seçiminde Fizibilite Araştırması

Sağlık Kuruluşlarına Teknoloji Seçiminde 'Fayda' Araştırması

Sağlık Kuruluşlarına Teknoloji Satın Alınması işlemleri

Şema 4: Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma Örnek Akış Şeması

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNİK HİZMETLERİN ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNİK HİZMETLER

Atölyeler (işlik)

Teknik Birimler

Tıbbi Cihaz Birimleri

Tıbbi Teknik Profesyoneller

özel Sektör Hizmeti

SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULABİLECEK TEKNİK HİZMET BİRİMLERİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA AYAR DENETİMİ (KALİBRASYON) HİZMETLERİ

Şema 5: Sağlık Kuruluşlarında Ayar Denetimi örnek Akış Şeması

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEKNOLOJİK RİSK YÖNETİMİ

EKLER

Ek 1: FİZİBİLİTE ETÜDÜ RAPORU Ek 2: BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE İLGİLİ MEVZUAT Ek 3: SAĞLIK DONATIMI İLE İLGİLİ MEVZUAT Ek 4: ECZACILIK VE İLAÇ İLE İLGİLİ MEVZUAT
> - ^ARLANILAN KAYNAKLAR
SEMALAR

Şema 1: OTA'ya Göre Medikal Teknolojilerin Gelişme Ve Yayılma Basamakları Şema 2: Sağlık Teknik Ve Teknolojilerinin Düzenli Ve Kontrollü Gelişme Aşamaları Şema 3: Sanayileşmiş Ülkelerle Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilim, Teknoloji Ve

Üretim Arasındaki İlişkiler

Şema 4: Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma örnek Akış Şeması

Şema 5: Sağlık Kuruluşlarında Ayar Denetimi Örnek Akış Şeması