>
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Temel Fizik Deneyleri Laboratuvar Kitabı

CSS Template

 

  • Editör:Prof.Dr. Rıza Sungur
  • Fiyat: 12.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2009
  • Bu ders  kitabı, Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Fakültelerinin birinci sınıf öğrencilerine önceki yıllarda verilen fizik laboratuvarı derslerinin birikimi ile hazırlanmıştır.
    Hacettepe Üniversitesi Yayınları arasında yer alan bu baskı, laboratuvarlarda görev yapan öğretim elemanlarının deneyimleri ile uygulamalarda görülen aksaklık ve eksiklikler göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.
    Öğrencilerimize; bu kitabın, deneyler öncesi hazırlıkları, deneyin yapımı ve deney raporlarının yazılması aşamalarında, yol gösterici ve bilgi aktarıcı olmasını umut eder, başarılar dilerim.