!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> HÜY - Türkçe Konuşalım Çalışma Kitabı 1
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Türkçe Konuşalım Çalışma Kitabı 1

CSS Template

 

  • Hazırlayanlar:Aydan Eryiğit Umunç
  • Fiyat: 13.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2010
  • Sayfa: 80
  • ISBN 13: 9789754912890


Alfabe/Alphabet..........................................................................................................

Tanışma/Meeting People..............................................................................................

Selamlaşma/Hatır Sorma/Greetings..............................................................................

Nerelisin?/Where are You From?....................................................................................

Ne?/Kim?/What?/Who?.................................................................................................

mİ?/Değil....................................................................................................................

Nerede?/Where?...........................................................................................................

Kimde?/Who has...?......................................................................................................

Çoğul Eki/Plural Suffix..................................................................................................

Var/Yok/There is(n't)/There are(n't).................................................................................

Sayilar/Numbers............................................................................................................

İyelik Ekleri/Possesive Suffixes........................................................................................

Şimdiki Zaman -(İ)yor/Present Continuous Tense.............................................................

Ne Yapıyor?/Ne İş Yapıyor?/What's S/he Doing Now?/What Does S/he Do?...........................

Akrabalık İlişkileri/Family Relationship..............................................................................

Vücudumuzu Tanıyalım/Parts of the Body...........................................................................

Yönelme/Bulunma/Ayrılma Durumu Ekleri/Dative/Locative/Ablative Cases............................

-mEk İstemek/to Want to Do Something.............................................................................

-DEn Önce/-DEn Sonra/Before/After...................................................................................

Saat Kaç?/Saat Kaçta?/What Time is lt?/What Time?.............................................................

İsim Tamlamaları/Nominal Compounds................................................................................

Yer Yön Belirteçleri/Expressions of Location..........................................................................

İle/-(y)le/With/by................................................................................................................

Belirli Geçmiş Zaman (-Dİ)/Simple Past Tense.......................................................................

Emir/lmperative..................................................................................................................

İstek Kipi...........................................................................................................................

Gelecek Zaman (-EcEk)/Future Tense....................................................................................

Cevap Anahtarı/Key to Exercises..........................................................................................
H.Ü. Beytepe Kütüphanesi