Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Türkçe Konuşalım Ders Kitabı 1

CSS Template

 

  • Hazırlayanlar: Aydan Eryiğit Umunç
  • Fiyat: 22.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 17.00TL
  • Yayın Yılı: 2010
  • Sayfa: 144
  • ISBN 13: 9789754912883

Türkçe Konuşalım seti, ülkemizde kısa ya da uzun süre yaşamayı seçe- yabancılar ile üniversiteler arası anlaşmalar çerçevesinde, ülkemize « sa süre için gelen üniversite öğrencilerine, burada kaldıkları süre içinde, gün ük hayatlarını devam ettirecek düzeyde Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu set, iki kitaptan oluşmaktadır : Beş üniteden oluşan birinci kitap, <olaylık sağlaması amacıyla üç bölüme ayrılmıştır.

Birinci bölümde, öğrencilere, günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili metinler (hastanede, otobüste, alışverişte...) sunulmuş ve yararlanabilecekleri kalıp ifadeler verilmiştir. Bu bölümde daha çok, okuma, anlama ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu becerilerin yanında, öğrencilerin dilin yapısını ve işleyişini de anlayabilmeleri amacıyla basit dil bilgisi tabloları ve kullanım bilgileri de verilmektedir.

İkinci bölüm, dil bilgisi desteğine ayrılmıştır. Bu bölümde, her ünitede yer alan dil bilgisi tablolarındaki yapılarla ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalar, daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Kitabın son bölümünde ise cevap anahtarı ve küçük bir sözlük yer almaktadır. Bu bölüm, öğrencilerin dersleri bireysel olarak da çalışabilmelerine olanak sağlamak üzere planlanmıştır.

Bu kitap setinde, öğrencileri, Avrupa Konseyi'nin Ortak Avrupa Dil Kriterleri kılavuzuna uygun olarak geliştirilen Avrupa Dil Portfolyosu'nda belirlenen Al ve A2 beceri düzeylerine ulaştırmak hedeflenmektedir.

Kitabın her aşamasında beni yüreklendiren ve değerli görüşleriyle katkıda bulunan hocam Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu'na; kitabın hazırlık aşamasında ve basımında yardımlarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk'a; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundaki meslektaşlarıma; hep yanımda olan canım oğlum Kutlu'ya ve beni her zaman destekleyen aileme teşekkür borçluyum.