Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Ticari Matematik

CSS Template

 

  • Yazar: Coşkun Kömürcü
  • Fiyat: 9.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 8.00TL
  • Yayın Yılı: 2014

Diğer alanlarda olduğu gibi ticaret hayatında da matematiğin inkar edilemez önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu gerçeğe rağmen •tlksekokul öğrencilerinde, özellikle sosyal bilimler öğrencilerinin 3üyük çoğunluğunda matematik konusunda isteksizlik, yetersizlik ve yılgınlık gözlenmektedir.

Bu çalışma iktisadi, idari ve sosyal programlardaki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ticaret matematiği konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu yapılırken, matematiğin önemi ve matematik konusundaki genel öğrenci algılaması her an göz önünde bulundurularak, teorik kuralların aktarımından ve cebirsel notasyon kullanımından olabildiğince kaçınılmış, konuların tanım-özellikler-örnekler sistematiği içinde ele alınıp iktisat ve işletme uygulamalarına bolca yer verilmesiyle, öğrencilere kavratılması yoluna gidilmiştir.