Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Uluslararası Alg Mantar ve Bitki Adlandırma Yasası

CSS Template

Melbourne Yasası 2012

  • Hazırlayanlar: Yusuf MENEMEN/Ali A.DÖNMEZ
  • Fiyat: 19.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2015
  • Sayfa: 206
  • ISBN 13: 9754914061

Canlıları sınıflandırmada moleküler verilerin ağırlık kazandığı ve filogenetik araştırmaların daha da güncel olduğu bu dönemde, geleneksel taksonomi bugün de yaşambilimin omurgası niteliğindedir. Yeryüzündeki biyoçeşitliliğin insan eliyle yok edilmesinin en şiddetli olduğu bu dönem, Türkiye'de daha da can yakıcı yaşanmaktadır. Biyoçeşitliliğin araştırılması, canlıların tanımlanması ve sınıflandırılması bağlamında, taksonomi bilimi kaybetmekte olduğu popülariteye rağmen, gerçekte geçmişte olduğundan daha da önemli hale gelmiştir.
Taksonominin evrenselliği ve ürettiği bilginin güvenilirliği, herbaryumlar, tip örnekleri, bilimsel yayınlar ile bu bilim dalının omurgası ve dili olan Adlandırma Yasası'mr\ varlığına dayanmaktadır. Yüz yılı aşkın bir süredir yazılı kitap halinde olan ve düzenli olarak güncellenen bu eser, ilk defa Viyana Yasası'nın Türkçe çevirisi ile Türk bilim insanlarına kendi dillerinde ulaşmıştır. Melborn Yasası adıyla kullanımda olan bu kitap, tarihsel değerde yenilikler içermektedir. Bu değişiklikler İngilizce baskıda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ancak aşağıdaki 3 temel değişikliğe bir kez daha vurgu yapmakta yarar var. Betim ya da diyagnozda Latince zorunluluğun kaldırılması Elektronik yayının basılı yayın gibi işlem görmesi Kitabın adının kapsamına uygun olarak botanik yerine, "Uluslararası Alg, Mantar ve Bitki Adlandırma Yasası" biçiminde değiştirilmesidir. Bu değişiklik doğrultusunda daha önce "bitki" olarak geçen ifadeler, bu kitapta organizma olarak yer almaktadır.Melborn Yasası'mn Türkçe çevirisinde mümkün olduğunca Viyana Yasası'nın çevirisinde olduğu gibi İngilizce metne sadık kalınmış ve birebir, ancak daha açık ve kolay anlaşılır bir çeviri yapılmaya çalışılmıştır. Viyana Yasası'ma çevirisinde kullanılan Türkçe terimler genellikle korunmuştur, "başkasının yerine konan isim" yerine, Melborn Yasası'nda "değişiklik ismi" kullanılmıştır. Kitabın daha kolay kullanımını sağlamak için metinin sunumunda İngilizce baskıda yapılan biçimsel düzenlemlere büyük ölçüde uyulmuştur. Bilimsel İsimler e Konu dizinlerinde verilen sayfa numaralarının uyumlu olması için İngilizce baskı ile rırebir sayfalandırma yapılmıştır. Ancak bir ya da birkaç satır kayması nadiren de olsa görülebilir.  okurlara biraz gecikerek ulaşmasında en önemli etken, . Melborn Yasası'nda. mümkün oldugunca Türkçe'ye yerleşmiş Adlandırma Kuralları'nın tanım ve kavramlara yer verdik. Bununla birlikte özünde taksonominin hukuk dili olan adlandırma hl daha açık ve anlaşılır bir Türkçe ile ifade etmeye özen gösterdik.