Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Yerel Almanca Ders Kitabı İncelemesi

CSS Template

Geçmişten Günümüze

  • Yazar:Prof.Dr.Ayten GENÇ
  • Fiyat: 14.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 11.00TL
  • Yayın Yılı: 2010

Ülkemizde 1997-1998 öğretim yılından itibaren 8 yıllık ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi ile eğitimde yeniden yapılanma söz konusu olmuştur. Buna bağlı olarak ilk ve ortaöğretim okullarına öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinin programlarında da değişiklikler yapılmıştır.
Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarının İncelenmesi adlı bu çalışma, 1998-1999 öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan Almanca Öğretmenliği Anabilim Dalı programında yer alan Almanca Ders Kitabı İncelemesi dersi için öğretim malzemesi olarak düşünülmüştür. Bu kitapta, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana ülkemiz ilk- ve ortaöğretim okullarının birinci yabancı dil olarak Almanca derslerinde oku­tulan yerel ders kitapları incelenmiştir.
Öğretimde etkili, öğrencilerimizin ilgi ve gereksinimlerine uygun ders kitapları yazmak için geçmişte yapılan çalışmaları bilmek ve edinilen de­neyimlerden yararlanmak zorundayız. Geçmişten günümüze yerel Alman­ca ders kitaplarının Türkiye'deki tarihsel yolculuğuna ilişkin bu çalışmanın öğrencilere ve araştırmacılara katedilen yolu göstermesini ve bu alan­da yazılan bir başvuru kitabı niteliğinde gelecekteki çalışmalara katkı sağlamasını diliyorum.