Duyurular

ASME (American Society of Civil Engineers) veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

ASME (American Society of Civil Engineers) - Bitiş Tarihi: 26 Mart 2014

Erişim adresi: http://asmedigitalcollection.asme.org

Kapsam: Makine Mühendisliği konu alanında 2000 yılından günümüze ulaşan 26 dergi, 2008 yılından bu yana yayımlanan 700’den fazla konferans tutanağıve120 adet elektronik kitabasınırsız erişim imkanı sağlamaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı