Duyurular

Bates’ Visual Guide to Physical Examination veri tabanı deneme erişimine açımıştır.

Erişim Adresi: 
http://batesvisualguide.com

Kapsam:

OSCE klinik düşünce modülleri, sistem tabanlı fiziksel test tekniklerini içeren ve insan vücudunu bastan aşağı inceleyen klinik videoları erişime sunmaktadır.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 30 Ekim 2015

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı