Duyurular

British Library Newspaper Archive veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

British Library Newspaper Archive - Bitiş Tarihi: 18 Nisan 2014

Erişim adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/hu_tr?db=BNCN

Kapsam: 19. Yüzyılda İngiltere’de yayınlanmış ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerin dijital versiyonlarını sunan bir arşivdir. 1600-1926 döneminin sosyal, politik ve kültürel olaylarını yansıtır.

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı