Duyurular

British Standards Online (BSOL) veri tabanı deneme eişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: https://bsol.bsigroup.com/

Kapsam: Dünya'nın ilk ulusal standart kuruluşu olan British Standards Institute'a ait  BSOL veri tabanı, 55,000'in üzerinde  standart içermektedir.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 08.04.2015

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı