Duyurular

De Gruyter uzaktan eğitimi desteklemek amaçlı aşağıdaki veri tabanlarını üç ay süre ile deneme erişimine açmıştır.

Kapsam:
SPARK - Encyclopedia of Chemistry, Materials Science and Physics Spark
Nanomalzemeler, fonksiyonel ve akıllı Malzemeler, sürdürülebilir ve yeşil kimya, biyokimya mühendisliği ve biyoteknoloji gibi konu alanlarındaki bilgilere erişim sağlayan tanıtıcı bir referans kaynağıdır.

Erişim Adresi: https://www.degruyter.com/view/db/spark

Enzymes Online

Enzimoloji ve bununla bağlantılı olarak biyoloji, biyoteknoloji, kimya, tıp, matematik, fizik ve mühendislik alanlarındaki bilgilere erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: https://www.degruyter.com/view/db/enzo


Treasury of Linguistic Maps

De Gruyter Mouton tarafından kitap, dergi ve atlaslarda yayımlanmış dil bilimi ile bağlantılı haritalara ve belli bir zaman diliminde belli bir coğrafyada kullanılan diller hakkında detaylı bilgilere erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: https://www.degruyter.com/view/db/tlm

Erişim Tarihleri: 03.04.2020-30.06.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı