Duyurular

Expanded Academic ASAP veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Expanded Academic ASAP - Gale

Erişim adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/em13tr50?db=EAIM

Kapsam: Sanat ve sosyal bilimlerden, bilim ve teknolojiye tüm akademik disiplinlerde araştırma yapmaya olanak sağlar. Bilimsel dergilerin yanısıra, haber içerikli dergi ve gazetelerin tam metin ve görüntülerine erişim mümkündür.
 

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı