Duyurular

Food Science & Technology Abstracts (FSTA) veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği ve ilgili diğer disiplinlerdeki güncel bilimsel ve teknolojik araştırmalara, dergi, kitap, ticari yayın, inceleme, konferans bildirileri, rapor, patent ve standartlar gibi farklı formatlarda detaylı bibliyografik kayıtlara erişim sağlamaktadır.

Erişim Tarihleri: 7.7.2020-20.8.2020

Erişim için tıklayınız.

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı