Duyurular

GALE Cengage Learning Archives Unbound Modules veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/hu_tr?db=GDSC

Kapsam: The Middle East Online: Arab-Israeli Relations, 1917-1970 ve The Middle East Online: Iraq, 1914-1974 koleksiyonlarından oluşmaktadır. Ortaçağlardan 20. Yüzyıla kadar uzanan dönemin önemli olaylarını kapsayan birincil kaynaklara, konferans raporlarına, anlaşmalara, beyanlara erişim sağlamaktadır.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 31.03.2015

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı