Duyurular

Hacettepe Kurumsal Arşivi ve Açık Erişim Sistemi / Tez Arayüzü kullanıma açılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve üniversitede üretilen bilimsel çalışmaların (makale, tez, ders notları, araştırma projeleri vb.) elektronik ortamda arşivlenmesini ve telif hakları gözetilerek serbest erişime sunulmasını hedefleyen “Hacettepe Kurumsal Arşivi ve Açık Erişim Sistemi” nin alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Çalışma kapsamında, Açık Erişim Sisteminin ilk aşaması olan Tez Arayüzü kullanıma sunulmuştur.

Sistem, tezlerin yazarları tarafından elektronik olarak yüklenmesini ve erişime açılması konusunda onay alınmasını gerektirmektedir.

Tez yazarları, çalışmalarını www.acikerisim.hacettepe.edu.tr adresinden ya da Kütüphane web sayfasında yer alan “Açık Erişim Sistemi” bağlantısından, kütüphane kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak yükleyebilirler.

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı