Duyurular

İdealOnline Veritabanı Deneme erişimine açılmıştır.

Erişim: www.idealonline.com.tr            

Kapsam: Dergi, Kitap, Makale, Sempozyum & Kongre ve diğer bilgi kaynaklarını bir platform altında toplayan, kapsamlı ve geniş bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlamaktadır.


*22 Kasım 2018 tarihinde deneme erişimi sona erecektir.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı