Duyurular

IMF E-Library deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: http://www.elibrary.imf.org/

Kapsam: Küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim sağlamaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı