Duyurular

John Benjamins Publishing veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

   John Benjamins Publishing    Bitiş Tarihi: 20 Şubat 2015

Erişim adresihttp://academic.lexisnexis.eu/

Kapsam: Çeviri bilim, dil bilimi, edebi çalışmalar, iletişim gibi konu alanlarındaki dergilere tam metin erişim sağlar.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı