Duyurular

JSTOR Lives of Literature Koleksiyonu deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: JSTOR’un tematik koleksiyonlarından Lives of Literature Koleksiyonu, temel edebi akımlarla ilişkili Orta Çağ, Victoria, Edward dönemlerinin yanı sıra gotik yazarların ve metinlerin derinlemesine incelendiği akademik dergilerden ve açık erişimli e-kitaplardan tam metin indirme olanağı sağlamaktadır.

Erişim Adresi: http://bit.ly/jstorlives

Erişim Tarihleri: 20.1.2020-29.2.2020
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı