Duyurular

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 75 kalem Basılı Türkçe Dergi satın alınacaktır.

Teslim Edileceği Yer : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Usulü : 4734 Sayılı K.İ.K.'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince (Doğrudan Temin)
Tekliflerin Sunulacağı Adres : H.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Son Teklif Verme Tarihi : 21.11.2016
Son Teklif Verme Saati: 17:30
Teknik Şartnamesi : Dergi listesi için tıklayınız.
Son teslim Tarihi :01.12.2016
Notlar / Açıklamalar : Teklifler listeye göre hazırlanacaktır.
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı