Duyurular

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 4 adet projeksiyon makinesi lambası satın alınacaktır.

Teslim Edileceği Yer : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Usulü : 4734 Sayılı K.İ.K.'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince (Doğrudan Temin)
Tekliflerin Sunulacağı Adres : H.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Son Teklif Verme Tarihi : 07.12.2016
Son Teklif Verme Saati : 17:30
Teknik Şartnamesi: Aşağıdaki marka ve model cihazlarda kullanılmak üzere projeksiyon makinesi lambası satınalınacaktır.

EPSON H-428B

2 ADET

EPSON 431B

2 ADET

Son teslim Tarihi : 09.12.2016
Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı