Duyurular

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 29 kalem muhtelif Kırtasiye Malzeme satın alınacaktır.

Teslim Edileceği Yer : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/BEYTEPE
Usulü : 4734 Sayılı K.İ.K.'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince (Doğrudan Temin)
Tekliflerin Sunulacağı Adres : H.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Son Teklif Verme Tarihi : 22.02.2017
Son Teklif Verme Saati : 17:30
Teknik Şartnamesi : Liste için tıklayınız
Son teslim Tarihi : Satınalma işlemleri bittikten sonra derhal.
Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı