Duyurular

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 95.000 sayfa renkli tarama hizmeti satın alınacaktır.

Teslim Edileceği Yer: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı BEYTEPE


Usulü: 4734 Sayılı K.İ.K.'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince (Doğrudan Temin)


Tekliflerin Sunulacağı Adres: H.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı BEYTEPE


İlan Tarihi: 16.07.2018


Son Teklif Verme Tarihi: 18.07.2017


Son Teklif Verme Saati: 14:30


Son teslim Tarihi: Satın alma işlemleri bittikten sonra derhal.

 

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı