Duyurular

Legal Veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Legal Yayıncılık tarafından yayınlanan akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergilerine, araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplara erişim sağlamaktadır.

Erişim adresleri:

Legalbank için: https://legalbank.net/

Online Kütüphane için (tüm dergi ve kitap): https://legal.com.tr/kitaplik

proxy ile erişenler için;
Kullanıcı Adı: library@hacettepe.edu.tr
Şifre: hacettepe

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı