Duyurular

LexisNexis Academic veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: http://academic.lexisnexis.eu/

Kapsam:
Bir çok haber, işletme, ekonomi, hukuk ve referans kaynağına tam metin erişim sağlamaktadır. Aynı zamanda gazeteleri, radyo ve televizyon haber metinlerini, şirket raporlarını, ülke profillerini, mahkeme kararlarını, davaları ve bibliyografik bilgileri veren referans kaynaklarını içermektedir.

Erişim Bitiş Tarihi:
23 Kasım 2018
Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı