Duyurular

Lexpara veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: http://www.lexpera.com.tr

Kapsam:
Mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve yorumlar gibi literatür kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Güncel hukuk kaynaklarına, etkileşim içinde olduğu diğer kaynaklarla ilişkili olarak ulaşılabilir.
Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı