Duyurular

Nursing Resource Center veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Nursing Resource Center - Gale

Erişim adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/em13tr50?db=NRC

Kapsam: Hemşireler, öğrenciler ve eğitmenlere “hemşirelik süreci” hakkında kapsamlı ve güncel sonuçlar sunmak üzere kullanılan bir kaynaktır.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı