Duyurular

Palgrave Connect Collections veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Palgrave Connect Collections - Bitiş Tarihi: 31 Ekim 2014 

Erişim adresi: http://www.palgraveconnect.com/pc/index.html

Kapsam: Sosyal bilimler, edebiyat, eğitim, uluslararası ilişkiler, işletme ve yönetim gibi konu alanlarında kitaplara erişim sağlamaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı