Duyurular

ProQuest Research Companion veritabanı deneme erişime açılmıştır.

Kapsam: Tüm eğitimciler ve araştırmacılar için bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmek ve bilimsel araştırma süreci boyunca kullanıcıları doğru noktaya yönlendirmek amacıyla tasarlanmış, video serilerine ve değerlendirme araçlarına erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: https://bit.ly/pqrc

Erişim Tarihleri: 14.04.2020-30.06.2020
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı