Duyurular

Taylor & Francis South Asia Archive veitabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Hindistan alt kıtasının kültürüne ve tarihine ait Güney Asya Araştırma Vakfı (SARF) tarafından toplanan arşiv materyallerine tam metin erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: http://www.southasiaarchive.com

Erişim Tarihleri:
2.9.2020-28.9.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı