Duyurular

The Times Digital Archive 1785-2008 veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/hu_tr?db=TTDA

Kapsam: 1785 yılından bu yana dünya olaylarını objektif olarak ela alan ve devamlı yayın yapan en eski günlük gazetedir.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 31.03.2015

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı