Duyurular

Unbound Medicine veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: https://www.unboundmedicine.com/ucentral

Kapsam: 5 min Clinical Consult: Her alana yönelik uzmanlık alanlarında görülen semptomlarda doğru değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır.

5 min Pediatric Consult: Pediatristler için Kolay teşhis ve hatasız algoritmik yaklaşımlarla bilgiye erişmeyi sağlamaktadır.

Harrison’s Manuel of Medicine: Dahiliyecilerin günlük tüm çalışma hayatlarında kullanabilecekleri detaylı bilgilere erişim sağlamaktadır.

Pocket Guide to Diagnostics Tests: Tüm uzmanlık dallarının kullanabileceği tanısal testlerin seçimi ve yorumlanmasına rehberlik eden, kanıta dayalı geniş kapsamlı bir bilgi veri tabanıdır.

Nurse’s Pocket Guide: Hemşireler için günlük kullanıma uygun bir rehberdir.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı