Bağışlanmak istenen kaynaklar, “Kütüphane Bağış Değerlendirme Komisyonu” tarafından (gerektiğinde uzman görüşü alınarak) aşağıdaki kriterler doğrultusunda incelenir ve seçim işlemleri yapılır.

Komisyon, bağış yayınların, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçlarına uygunluğu açısından değerlendirme yapar.

Koleksiyona dahil edilmeyen yayınlar, bağış yapan kişiye iade edilir.

Bağış Kaynakların Seçim Kriterleri

Bağışlanmak istenen kaynaklar, Bağış Kaynak Kabul Formu doldurularak kütüphaneye iletilir.

İLETİŞİM

Beytepe 06532 Beytepe / ANKARA Tel: 297 6593 Faks: 297 65 96 saglama@hacettepe.edu.tr

Sağlık Bilimleri 06100 Hacettepe / ANKARA Tel: 305 1067 / 1063 Faks: 311 79 98 saglama@hacettepe.edu.tr

Konservatuvar Bahriye Üçok Cad. No:4 06500 Beşevler / ANKARA Tel: 212 62 10 Faks: 212 62 09 saglama@hacettepe.edu.tr