BEYTEPE KÜTÜPHANESİ

Kütüphane, 1975 yılında Beytepe Yerleşkesi'nin kurulmasıyla Sıhhiye Yerleşkesi Kütüphanesinden ayrılarak geçici bir binada hizmet vermeye başlamıştır. Binanın tamamlanmasıyla 22 Ağustos 1977 yılından itibaren şimdiki binasında hizmet vermektedir.

Koleksiyon: Kütüphane koleksiyonu , fen bilimleri, mühendislik, yabancı diller, güzel sanatlar, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, spor bilimleri vb. ile ilgili konularda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından oluşmaktadır. Koleksiyonda ayrıca film DVD’ lerinden oluşan görsel-işitsel kaynaklar da mevcuttur.

SAĞLIK BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

1958 yılında Çocuk Hastanesi içerisinde kurulan kütüphane 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin kurulması ile Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi adını almıştır.  1977 yılında Beytepe Yerleşkesi'nde kütüphane binasının tamamlanmasıyla kütüphane ikiye ayrılarak  Beytepe ve Tıp Kütüphanesi oluşturulmuştur. H.Ü. Morfoloji binasında hizmet vermeye başlayan kütüphane binanın yeterli gelmemesi nedeniyle 2003 yılında şimdiki yerine taşınmıştır.

Koleksiyon: Sağlık Bilimleri Kütüphanesi tıp ve sağlık bilimlerine yönelik basılı ve elektronik koleksiyonun yanı sıra kanıta dayalı tıp gibi özel konulara yönelik koleksiyon ve hizmetler de sağlamaktadır.

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KÜTÜPHANESİ

Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi'nin temeli 1924 yılında açılan Musiki Muallim Mektebi’ ne dayanmaktadır. 1936 yılında mektep içerisinde Devlet Konservatuvarının kurulmasıyla Mektep Kütüphanesi'nde bulunan koleksiyon Konservatuvara devredilmiştir. 1982 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim veren Ankara Devlet Konservatuvarı ve kütüphanesi, aynı yıl Yüksek Öğrenim Kurumu kapsamına alınarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Koleksiyon: Kütüphane koleksiyonu ağırlıklı olarak müzik notalarından oluşmaktadır. Koleksiyonda güncel kaynakların yanı sıra, eski Türkçe ve Arap harfli el yazmaları, eski basım kitap ve notalar yer almaktadır. Ayrıca klasik müzik ve Türk Musikisi’ ne ilişkin oldukça değerli taş plaklar ve uzun çalarlar da mevcuttur.