BEYTEPE KÜTÜPHANESİ

 

Sekreterlik
Serpil Varol
Sekreterlik
297 6585 /86

 

Danışma ve Eğitim
Pınar Al
Birim Sorumlusu
297 6588
Cihan Doğan
Danışma ve Eğitim
297 6585-139
Ramazan Özer
Danışma ve Eğitim
297 6585-135

 

Ödünç Verme / Gece ve Haftasonu
Ülker Akman
Birim Sorumlusu
297 6595
Esma Çelik
Ödünç Verme
297 6591-113
Gülşah Günay
Ödünç Verme
297 6591-113
Selda Çetin Ödünç Verme 297 6591-113 cetins@hacettepe.edu.tr
Y. Murat Özcan Ödünç Verme 297 6591-113 murat.ozcan@hacettepe.edu.tr
Ali Şimşek Gece ve Hafta Sonu 297 6037 aliumransimsek@hacettepe.edu.tr
Bülent Algün Gece ve Hafta Sonu 297 6037 sbalgun@hacettepe.edu.tr
Ebru Yurt Gece ve Hafta Sonu 297 6037 eyurt@hacettepe.edu.tr
Hulki Özdoğan Gece ve Hafta Sonu 297 6037 hulki.ozdogan@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Doğangüzel Gece ve Hafta Sonu 297 6037 huseyin.doganguzel@hacettepe.edu.tr
İsa Buyurman Gece ve Hafta Sonu 297 6037 buyurman@hacettepe.edu.tr
İsmail Eroğlu Gece ve Hafta Sonu 297 6037 ieroglu@hacettepe.edu.tr
M. Ali Söğütdelen Gece ve Hafta Sonu 297 6037 mali.sogutdelen@hacettepe.edu.tr
Murat Karacaoğlan Gece ve Hafta Sonu 297 6037 murat.karacaoglan@hacettepe.edu.tr
Mehmet Yıldırım Gece ve Hafta Sonu 297 6037 myildirim@hacettepe.edu.tr
Özgür Doğan Gece ve Hafta Sonu 297 6037 odogan@hacettepe.edu.tr

 

Kitap Salonu / Tez / Sanat Odası
Semih Bostan
Birim Sorumlusu
297 6587
Mustafa Güngör
Kitap Salonu
297 6585-145
Rasim Düzen Kitap Salonu 297 6585-145 rasim@hacettepe.edu.tr
Şevki Kaya    
Kitap Salonu
297 6585-145
Songül Birer Tez Odası 297 6585-144 sbirer@hacettepe.edu.tr
Ümit Gürler Sanat Odası 297 6585-147 ugurler@hacettepe.edu.tr

 

Belge Sağlama
Semih Bostan
Birim Sorumlusu
297 6587
Songül Birer
Belge Sağlama
297 6585-144

 

Koleksiyon Geliştirme
Çiğdem Topuz
Basılı Kaynaklar Sorumlusu
297 6593
Hediye Menteş
Basılı Kaynaklar
297 6586/123
Damla Yılmaz
E-Kaynaklar Sorumlusu
297 6585-132
Güler Günal Teknik Hizmetler 297 6585-125 gunal@hacettepe.edu.tr

 

Kataloglama
Firdevs Yılmaz
Birim Sorumlusu
297 6585-121
Aygül Durgun
Teknik Hizmetler
297 6585-122
Berrin Varlı
Kataloglama 297 6585 bvarli@hacettepe.edu.tr
Esra Ilgaz Kataloglama 297 6585-126 eilgaz@hacettepe.edu.tr
Gönül Köreli Kataloglama 297 6585-126 gonul.koreli@hacettepe.edu.tr
Saadet Samsa Kataloglama 297 6585-119 saadet.samsa@hacettepe.edu.tr

 

Süreli Yayınlar
Ayşe Aydın
Birim Sorumlusu
297 6590
Arzu Aydoğdu
Süreli Yayınlar
297 6585-130

 

Görsel - İşitsel Kaynaklar / Engelli Hizmetleri
Seher Erdem
Birim Sorumlusu
297 6592
Serpil Yeşilyurt
Gör-İşit /Engelli Hizmetleri
297 6585-117
Merve Demirdöven Gör-İşit /Engelli Hizmetleri 297 6585-117 merve.demirdoven@hacettepe.edu.tr

 

Taşınır Kayıt / Malzeme Yönetimi
Banu Korkmaz
Birim Sorumlusu
297 6585-101

 

Destek Hizmetler
Emine Kutluca
Destek Hizmetler
297 6589
Mustafa Satı
Destek Hizmetler
297 6589  

 

SAĞLIK BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

 

Sekreterlik
Duran Bakraç
Sekreterlik
305 1061

 

Danışma ve Eğitim
Eda Köse Uysal
Birim Sorumlusu
305 2402
Çiğdem Özer
Danışma ve Eğitim
305 1065
İlknur Erşen Danışma ve Eğitim 305 1065 ilknur.ersen@hacettepe.edu.tr

 

Dolaşım /Gece ve Haftasonu
Songül A. Karabulut
Birim Sorumlusu
305 1980
İzani Kars Ödünç Verme 305 1062 izanikars@hacettepe.edu.tr
Kemal Beyaz Ödünç Verme 305 1062 kemal.beyaz@hacettepe.edu.tr
Bekir Yıldıray Ercan Gece ve Hafta Sonu 305 1062 byercan@hacettepe.edu.tr
Cengiz Aktan Gece ve Hafta Sonu 305 1062 caktan@hacettepe.edu.tr
Enver Balcı Gece ve Hafta Sonu 305 1062 ebalci@hacettepe.edu.tr
Erdoğan Özgül Gece ve Hafta Sonu 305 1062 erdogan.ozgul@hacettepe.edu.tr
Fatma Bozkurt Gece ve Hafta Sonu 305 1062 fatma.bozkurt@hacettepe.edu.tr
İlhan Bülbül Gece ve Hafta Sonu 305 1062 bilhan@hacettepe.edu.tr
İlker Köse Gece ve Hafta Sonu 305 1062 ilker.kose@hacettepe.edu.tr
Nuh Eken Gece ve Hafta Sonu 305 1062 nuh.eken@hacettepe.edu.tr
Ömer Kılınç Gece ve Hafta Sonu 305 1062 omer.kilinc@hacettepe.edu.tr
Seyit Ahmet Fidan Gece ve Hafta Sonu 305 1062 s.ahmet.fidan@hacettepe.edu.tr
Veli Çelik Gece ve Hafta Sonu 305 1062 vcelik@hacettepe.edu.tr

 

Belge Sağlama ve Kitap Salonu
Ayşen Şahin Birim Sorumlusu 305 1067 aysen.sahin@hacettepe.edu.tr
Bekir Ergül Belge Sağlama/Kitap Salonu 305 1063 bergul@hacettepe.edu.tr
Hasan Boz    
Belge Sağlama/Kitap Salonu
305 1063

 

Süreli Yayınlar
Dilek Şahin
Süreli Yayınlar
305 2137

 

Taşınır Kayıt / Malzeme Yönetimi
Recep Mütlü

Taşınır Kayıt/Malzeme Yönetimi

305 2404

 

Destek Hizmetler / Evrak İşleri
Adil Uludağ Destek Hizmetler 305 1066 adil.uludag@hacettepe.edu.tr
Ercan Şaşmaz
Destek Hizmetler
305 1066 ercan.sasmaz@hacettepe.edu.tr
Haydar Yiğit
Destek Hizmetler
305 1066 hyigit@hacettepe.edu.tr
İbrahim Karagöz
Destek Hizmetler
305 1066 ibrahim.karagoz@hacettepe.edu.tr
İncilay Sekmen
Destek Hizmetler
305 1066 incilay.sekmen@hacettepe.edu.tr
Murat Öztekin Evrak İşleri 305 1066 oztekin@hacettepe.edu.tr

 

KONSERVATUVAR KÜTÜPHANESİ

 

Ödünç Verme
Veysel Lambaoğlu    
Ödünç Verme
212 6210-1303

 

Kataloglama
Gökçe Demirdelen
Kataloglama
212 6210

 

Taşınır Kayıt ve Malzeme Yönetimi
Gökçe Demirdelen

Taşınır Kayıt ve Malzeme Yönetimi

212 6210

 

Destek Hizmetler
Adnan Bilgin
Destek Hizmetler
212 6210
Fatma Taşyürek
Destek Hizmetler
212 6210