H.Ü. Kütüphanelerinde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanır

Staj dönemi sonunda öğrencilerin,

Staj Dönemleri ve Süresi

Staj süresi yaz ve kış dönemi içinde en az dört haftadır.

Staj Alanları

Beytepe Kütüphanesi-Beytepe Yerleşkesi

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi-Sıhhiye Yerleşkesi

Konservatuvar Kütüphanesi-Beşevler Yerleşkesi

NOT: Staj yapılan kütüphane dışında merkezi olarak yürütülen işlemler için ilgili kütüphanelerde de uygulama yapılması gerekmektedir.

Staj Alanları

Beytepe Kütüphanesi

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi

Konservatuvar Kütüphanesi

Danışma ve Eğitim

        √

          √

Beytepe

Kaynak Dolaşımı

        √

          √

Belge Sağlama

        √

          √

Beytepe

Görsel-İşitsel Kaynaklar

        √

          √

Sağlama, Kataloglama, Koleksiyon Geliştirme

        √

     Beytepe

Süreli Yayınlar

        √

          √            

Beytepe

E-Kaynak Yönetimi

        √

     Beytepe

Beytepe

Kütüphane Otomasyon Sistemi

        √

     Beytepe

Beytepe

 

Kontenjan

Her dönem için ayrılan kontenjan;

Beytepe Kütüphanesi: 6 kişi

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi: 4 kişi

Konservatuvar Kütüphanesi: 2 kişi

Başvuru

Kütüphanelerimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin;

İLETİŞİM

Beytepe Staj Koordinatörlüğü Tel: 297 6595

Sağlık Bilimleri Staj Koordinatörlüğü Tel: 305 1980

Konservatuvar Staj Koordinatörlüğü Tel: 212 6210 - 1304