Kütüphanelerimiz
BEYTEPE KÜTÜPHANESİ
Kütüphane Üyeliği
Ödünç Verme
Uzatma
Ayırtma
İade
Gecikme ve Kayıp
Kurum Dışı Kullanıcılar
Protokoller
Kütüphanelerarası Ödünç Verme
Kampuslararası Kaynak İstekleri

Kütüphane Hakkında

Kütüphane, 1975 yılında Beytepe Yerleşkesi'nin kurulmasıyla Sıhhiye Yerleşkesi Kütüphanesinden ayrılarak geçici bir binada hizmet vermeye başlamıştır. Binanın tamamlanmasıyla 22 Ağustos 1977 yılından itibaren şimdiki binasında hizmet vermektedir.

Kütüphane Saatleri

Hafta İçi : 24 saat

Hafta Sonu: 24 saat

Kütüphane, çalışma saatlerinde gerçekleşecek değişiklikleri önceden duyurmaktadır.

Koleksiyon

Kütüphane koleksiyonu , fen bilimleri, mühendislik, yabancı diller, güzel sanatlar, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, spor bilimleri vb. ile ilgili konularda basılı ve elektronik bilgi kaynaklarından oluşmaktadır. Koleksiyonda ayrıca film DVD’ lerinden oluşan görsel-işitsel kaynaklar da mevcuttur.

Dolaşım Hizmetleri

Genel koleksiyona ait materyaller ödünç verme bölümünden alınabilir, uzatılabilir ve iade edilebilir.Ansiklopediler, sözlükler gibi danışma kaynakları ödünç verilemez.Süreli yayınlar ve referans kaynaklarından ödünç verme işlemleri yapılmaksızın, kütüphane içerisinde yararlanılır.Tez ve nadir eserler kütüphane içerisinde saatlik ödünç verilmektedir.

Kütüphane Üyeliği

Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak için "Üyelik ve Ödünç Verme Sözleşmesi" doldurulur. H.Ü. Kimliği ya da eşdeğer belge ile Ödünç Verme Bankosuna başvurularak üyeliğin aktifleştirilmesi gerekir.

Ödünç Verme

Ödünç verme kuralları kullanıcı türünü göre değişiklik göstermektedir.

Akademik

15 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

Kitaplar istediğinde uzun süreli (3 ay) ödünç verilip, ayırtılmamışsa 1 kez uzatılabilir.

Sanat kitapları aynı haklarla ödünç verilir. Ancak, uzun süreli (3 ay) ödünç verilmez.

3 reserv kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

Emekli, sözleşmeli ya da özel statüdeki akademisyenler de (Konuk akademik, ÖYP, Farabi) aynı haklardan yararlanabilir.

Konuk akademik personelin bu haklardan yararlanabilmesi için "Konuk Akademik Kütüphane Formu"nu bağlı bulundukları bölümden onaylatarak getirmeleri gerekmektedir.

İdari

10 kitabı 30 gün, 1 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

3 reserve kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

Sözleşmeli ve emekli idari personel de aynı haklardan yararlanabilir.

Öğrenci

10 kitabı 30 gün, 1 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

3 reserve kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

Özel öğrenci statüsündeki (Erasmus vb.) kullanıcılar da aynı haklardan yararlanabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora

15 kitabı 30 gün, 1 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

3 reserve kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

UZATMA

 • Ödünç alınan kaynaklar bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamışsa 2 kez uzatma yapılabilir.

 • Uzatma işlemi mobil kütüphane ve web sayfası üzerinde bulunan Kütüphane Hesabım bağlantısından ya da ödünç verme bankosuna başvurularak yapılır.

 • Ödünç alınan kaynaklar gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kaynaklar kütüphaneye getirilerek yaptırılır.

AYIRTMA

 • İstenen kaynak bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise ayırtma işlemi yapılır.

 • Ayırtma işlemi mobil kütüphane ve web sayfası üzerinde bulunan “Rezerv Koy”  bağlantısından ya da ödünç verme bankosuna başvurularak yapılır.

 • Ayırtılan kaynak kütüphaneye geldiğinde, kullanıcı e-posta yolu ile bilgilendirilir.

 • İlgili kaynak 2 gün bankoda bekletilir. 2 gün içerisinde alınmayan kaynaklar rafa yerleştirilir.

İADE

 • İade edilecek kaynakların işlemleri ödünç verme bankosunda yapılır.
 • Kaynaklar bir başkası tarafından da iade edilebilir.

GECİKME VE KAYIP

 • Kütüphane, herhangi bir kaynağı ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcıları e-posta ile uyarır. Ancak, çeşitli nedenlerle (iletişim bilgilerinin güncel olmayışı vb.) hatırlatma ya da uyarı mesajlarının ulaşmadığı durumlarda, geciken kaynaklardan kullanıcı sorumludur.

 • Geç iade edilen her bir kaynak için günlük 1 TL gecikme ücreti alınır.

 • Geç iade edilen her bir reserve kitap için saatlik 50 kr. gecikme ücreti alınır.

 • Kaynağın kaybedilmesi halinde kullanıcı aynısını sağlamakla yükümlüdür. Kaynak piyasada bulunamadığı takdirde yeni baskısı veya ilgili kütüphaneci tarafından belirlenen eşdeğer bir kaynağı sağlamak zorundadır.

Üniversiteden mezun olan / ayrılan kullanıcılar Kütüphaneden ilişik kesmek zorundadır.

KURUM DIŞI KULLANICILAR

H.Ü. mezunları, HÜMED üyeleri, diğer araştırmacılar, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi ve ticaret kurumları kütüphaneye üyelik yaparak, aşağıda belirtilen hizmet ve olanaklardan yararlanabilir.

 • Ödünç verilebilir tüm kaynakları belirtilen kurallar kapsamında ödünç alabilir
 • 24 saat açık olan kütüphane içinde, tüm basılı ve elektronik kaynaklardan yararlanabilir
 • Belge sağlama ve çıktı hizmetlerini kullanabilir
 • Danışma ve Eğitim Bölümünün hizmet ve etkinliklerine katılabilirler

1.Kütüphaneye Üyelik

 • Kütüphanenin web sayfasından ya da ödünç verme bankosundan alınan Kurum Dışı (Özel) Üyelik Sözleşmesi doldurulur. Kurumsal kimlik ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurulur.

 • Üye olabilmek için üyelik aidatı ödenir.

 • Üyelik süresi uzatılmak istendiğinde, tekrar % 25 kütüphane kullanım bedeli alınır.

 • Üyelik iptalinde depozito, varsa kitap geciktirme ve/veya kaybetme ücretleri düşüldükten sonra, kullanıcıya geri ödenir.

ÜYELİK AİDATI

Zaman Aralığı

Depozito Tutarı (TL)

Kullanım Bedeli %25 (TL)

TOPLAM (TL)

HUMED üyesi H.Ü. mezunları
Yıllık
250
70
320
HUMED üyesi olmayan H.Ü. mezunları
Yıllık
500
125
625
Araştırmacılar
Yıllık
500
125
625
Kamu kurum ve kuruluşları
Yıllık
500
125
625
Sanayi ve ticaret kuruluşları
Yıllık
1.000
205
1.205
Diğer dış kullanıcılar
Yıllık
750
187.5
937.5

2.Kitap Ödünç Verilmesi

 • Kullanıcılar, 5 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.
 • Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir. Uzatma işlemi yapılabilmesi için kitapların ödünç verme bankosuna getirilmesi gerekir.

3.Kitabın Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

 • Kütüphane, ödünç alınan kitapları zamanında iade etmeyen kullanıcıları e-posta ile uyarır. Ancak, çeşitli nedenlerle (iletişim bilgilerinin güncel olmayışı vb.) hatırlatma ya da uyarı mesajlarının ulaşmadığı durumlarda, geciken kaynaklardan kullanıcı sorumludur.
 • Her kitap için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.
 • Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar zamanında iade edilmeyip üzerinden 30 günden fazla bir zaman geçerse kayıp işlemi görür.
 • Kitabın kaybedilmesi halinde kullanıcı aynısını sağlamakla yükümlüdür. Kaynak piyasada bulunamadığı takdirde yeni baskısı veya ilgili kütüphaneci tarafından belirlenen eşdeğer bir kaynağı sağlamak zorundadır.

Banka Bilgileri:
Vakıfbank (T.A.O. Ankara Şubesi)  IBAN :  TR160001500158007292178645  (Dekont üzerinde T.C. Kimlik/ Firma Vergi Kimlik Numarası ile H.Ü. Kütüphaneleri depozito bedeli açıklamasının bulunması ve dekontun aslının kütüphaneye teslim edilmesi gerekmektedir.)


Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinden yararlanmak isteyen özel kullanıcılarımızın üyelik işlemleri Hafta içi 8:30 - 17:00 saatleri arasında yapılır.

PROTOKOLLER

Üniversitemiz, Ankara, Bilkent, ODTÜ ve Yıldırım Beyazıt  Üniversiteleri ile protokol imzalamıştır. Protokol gereği, ilgili üniversitelerin akademik personeli kütüphaneye dönemlik üye olup ödünç kaynak alabilir.

Protokol ile gelen akademik personel, 15 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.

H.Ü. akademik personeli, ilgili kütüphanenin kurallarına bağlı olarak ödünç kaynak alabilir.

Protokol Formları

Ankara Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Sayıştay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME

Diğer üniversitelerin akademik personeli, kendi kütüphanesinden alacağı ‘’Kütüphanelerarası Ödünç Kitap / Fotokopi Formu’’ ile ödünç kitap alabilir.

Bu hizmetten yararlanan akademik personel, 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.

KAMPUSLARARASI KAYNAK İSTEKLERİ

H.Ü. akademik personeli tarafından istenen ve Beytepe, Sağlık Bilimleri ve Konservatuvar Kütüphaneleri koleksiyonlarının herhangi birinde  bulunan kaynaklar, ilgili kütüphanelere gitmeden 2 iş günü içinde talep edilen kütüphaneye iletilir.

İstenen kaynağın (en fazla 5 kaynak) hangi kütüphanede olduğunun tespiti için katalog taraması yapılması ve kütüphanelerin Belge Sağlama bölümlerine başvurulması yeterlidir.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı