Kurum Dışı Kullanıcılar
 • Kurum dışından H.Ü Kütüphanelerini kullanmak isteyen kullanıcılarımızın kurumlarından onaylatacakları 'örnek dilekçe' ileMisafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin Formu'nun da doldurularak kütüphaneye teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Kurum dışı kullanıcılar saat  22:00’a kadar kütüphaneden yararlanabilirler.

 • Kütüphane girişlerinde bulunan kiosklardan alınan  “ Misafir Kullanıcı” barkodu ile;
  • Çalışma salonlarından,
  • Basılı ve elektronik kaynaklardan,
  • Danışma ve eğitim hizmetlerinden,
  • Fotokopi / çıktı hizmetinden,
  • Bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz ağ bağlantısından kütüphane içinde yararlanmak mümkündür.
 • Kurum dışı akademik personel ödünç verme kuralları çerçevesinde basılı kaynaklardan yararlanabilir.
 • Sınav dönemlerinde kütüphaneler sadece H.Ü. mensuplarının kullanımına açıktır. Dış kullanıcılara kapalı olan tarih aralıkları ve ilgili kütüphaneler web sayfamızda bulunan Duyurular alanından takip edilebilir.
Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’ne tıp ve sağlık bilimleri alanlarında çalışanlar ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler dışında kurum dışı kullanıcılar kabul edilmemektedir.

 

Her Hakkı Saklıdır © 2017 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı