Staj Olanakları

Staj Dönemleri ve Süresi

Staj Alanları

Kontenjan

Başvuru

İletişim

H.Ü. Kütüphanelerinde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanır

Staj dönemi sonunda öğrencilerin,

  • Üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi,
  • Uygulama alanlarını görmesi,
  • Mesleki alanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına yardımcı olunması amaçlanır.
Staj Dönemleri ve Süresi

Staj süresi yaz ve kış dönemi içinde en az dört haftadır.

Staj Alanları

Beytepe Kütüphanesi-Beytepe Yerleşkesi

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi-Sıhhiye Yerleşkesi

Konservatuvar Kütüphanesi-Beşevler Yerleşkesi

NOT: Staj yapılan kütüphane dışında merkezi olarak yürütülen işlemler için ilgili kütüphanelerde de uygulama yapılması gerekmektedir.

Staj Alanları

Beytepe Kütüphanesi

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi

Konservatuvar Kütüphanesi

Danışma ve Eğitim

        √

          √

Beytepe

Kaynak Dolaşımı

        √

          √

Belge Sağlama

        √

          √

Beytepe

Görsel-İşitsel Kaynaklar

        √

          √

Sağlama, Kataloglama, Koleksiyon Geliştirme

        √

     Beytepe

Süreli Yayınlar

        √

          √            

Beytepe

E-Kaynak Yönetimi

        √

     Beytepe

Beytepe

Kütüphane Otomasyon Sistemi

        √

     Beytepe

Beytepe

Kontenjan

Her dönem için ayrılan kontenjan;

Beytepe Kütüphanesi: 6 kişi

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi: 4 kişi

Konservatuvar Kütüphanesi: 2 kişi

Başvuru

Kütüphanelerimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin;

  • Kurum içi başvurular için; bölümlerinden kendilerine verilen ilgili formlar ve puantaj ile birlikte kütüphane staj koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  • Kurum dışı başvurular için; üniversitelerin ilgili bölümlerinden alacakları staj yönetmeliğine uygun resmi yazı, kendilerine verilen ilgili formlar ve puantaj ile birlikte kütüphane staj koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  İLETİŞİM  
Beytepe Sağlık Bilimleri Konservatuvar
Staj Koordinatörlüğü Staj Koordinatörlüğü Staj Koordinatörlüğü
Tel: 297 6588 Tel: 305 2402 Tel: 212 6210 - 1304
Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı